Är den första meningen i en bok viktig?

Inledningen - Det var en gång

Det är ingen hemlighet att den inledande meningen i en bok är tänkt att sätta tonen, väcka nyfikenhet och få dig att läsa vidare. De flesta författare lägger stor vikt vid just den första meningen, även om andra nog kommer påstå att den inte är så betydelsefull.

Läs mer

Hur skyddar jag min upphovsrätt innan publicering?

Fingrar på tangentbord

På olika forum ser jag ibland blivande författare som frågar hur de ska skydda sin upphovsrätt. Oron bottnar i den osäkerhet som uppstår när de ska skicka sitt manus till okända testläsare. Etablerade författare svarar ofta att de ska skicka manuset till själva (med e-post eller vanlig post).

Jag påstår att det, rent generellt, är onödigt.

Läs mer

Veckans mening av Stephen King

Stephen King

Jag fick anledning att plocka fram Stephen Kings författarbibel Att skriva under veckan. Mest för att jag kommer ihåg att King är en ivrig förespråkare för att skippa adverben i dialogbeskrivningarna, det han kallar fördärvligt maskrosspråk.

Vid en ny genomläsning av några kapitel i Kings bok, fastnade jag även för detta citat.

Läs mer

Hur man marknadsför sin författarblogg och skapar ett varumärke

Kvinnor med varsin laptop

I ett forum stöter jag på en författare som vill ha tips om hur hon skapar en mer ändamålsenlig blogg. Hon har redan nio.

Hon undrar om hon ska byta till en ny plattform och i så fall vilken. Min utgångspunkt är att plattformen spelar mindre roll om man har för avsikt att marknadsföra en blogg. Det finns grundstenar i bloggbyggande som hon helt har missat, varav den viktigaste är varumärket.

Låt mig förklara vad jag menar.

Läs mer