Så här hittar du en bättre boktitel

Alla som har bloggat och lagt ner möda på att försöka synas i Googles sökmotor vet hur viktig rubriken är.

Det är samma sak med en boktitel. Titeln är det första läsaren lägger märke till. Den bör alltså fånga uppmärksamhet och locka till läsning, såvida du inte redan är berömd författare, då brukar titeln spela mindre roll.

Titeln ska vara unik och lätt att komma ihåg. Det är inte bra om en presumtiv läsare står i bokhandeln och inte kommer ihåg vad din bok hette. Det är inte heller bra om din bok är svår att hitta på nätet.

Men där någonstans tar också likheterna mellan blogginlägg och boktitlar slut.

Skillnad mellan bloggrubrik och boktitel

Medan Google gillar långa titlar på artiklar och blogginlägg, föredrar förlag och bokläsare korta och snärtiga titlar. Sökvänliga blogginlägg är oftast lösningsorienterade. Titeln på det här inlägget riktar sig till exempel till författare som vill lära sig att skriva bättre titlar.

Boktitlar, däremot, är sällan direkta, utan innehåller ofta en dold anspelning eller hemlighetsfull underton som får sin förklaring först när du läst boken.

Tänk på klassiska deckartitlar som Dubbel hämnd, Ont uppsåt och Farlig fåfänga. De betyder ingenting förrän du lagt boken åt sidan. Först då förstår du vad författaren syftade på.

Generell eller unik boktitel

De tre exemplen var typiska boktitlar för femtio år sedan. De var generella och kunde ibland återanvändas. Lite elakt kan man väl påstå att de var intetsägande. Men stilen förekommer fortfarande, ibland med allitterationer. Jag tänker på aktuella titlar som Andra arvet (Bokfabriken) och Mördarnas mördare (Southside Stories).

Det kan vara svårt att hitta en titel som inte bara är unik, utan som också sticker ut. Ett exempel på sådana titlar är Stieg Larssons böcker, såsom Män som hatar kvinnor och Flickan som lekte med elden.

En stil som många härmat sedan dess.

Den här typen av titlar har också en större möjlighet att synas i den värld som domineras av Googles sökmotor.

Kan jag återanvända titeln från en gammal bok till min roman?

Ja, i vissa fall är det möjligt att återanvända en titel, men i andra fall är det inte tillåtet. Det beror helt och hållet på om originalet åtnjuter ett titelskydd eller inte. Jag tycker att du ska bortse från det juridiska. Frågan du bör ställa dig är snarare om du bör återanvända en titel och då är svaret nej. Du vill att läsarna tänker på din bok när de hör titeln, inte någon annans bok.

Återanvända fraser

Ett vanligt stilgrepp är också att återanvända allmänt välkända fraser från andras texter.

Bönen Fader vår har till exempel gett titlar som Inled oss icke i frestelse, Ske din vilja, och Såsom i himmelen så ock på jorden.

Det finns även exempel på hur välkända sångtexter fått låna en textrad eller fras till en boktitel.

Fördelen är att det skapar en hög igenkänningsfaktor. Nackdelen kan vara att boktiteln sammanblandas med originalverket och att boken hamnar i skuggan av originalet.

Att återanvända titeln på en välkänd sång till en boktitel ska naturligtvis undvikas, inte bara av upphovsrättsliga skäl.

Vad är en arbetstitel?

Det är inte vanligt att skönlitterära författare utgår ifrån en färdig titel när de börjar skriva, även om det säkert förekommer.

Det är betydligt vanligare att boktiteln kommer in sent i processen, kanske inte förrän manuset landar på ett förlag. Fram tills dess använder sig en författare ofta av en arbetstitel som speglar temat i boken. Ett bra sätt att bibehålla fokus genom processen.

Det betyder inte att arbetstiteln sedan är det bästa valet för den verkliga boktiteln.

När det är dags att fastställa den slutgiltiga boktiteln är det ofta ett samarbete mellan författare och redaktör. En förlagsredaktör har som regel mångårig erfarenhet av vad som fungerar och vad som inte gör det.

Hur lång ska en boktitel vara?

Rent allmänt bör en titel inte vara för lång. En längre titel kan vara svår att komma ihåg och tar större plats.

Titeln på en skönlitterär roman är ofta kortare än sex ord. De flesta består av två eller tre ord.

När en titel är längre har den ofta en stil som påminner om de rubriker som används till blogginlägg. Som t.ex. Halva Malmö består av killar som dumpat mig eller Hur jag tillbringar mina dagar och mina nätter.

En perfekt boktitel?

  • Boktiteln ska, som sagt, vara unik för just din bok.
  • Den ska helst vara lätt att identifiera och lätt att komma ihåg.
  • Titeln ska helst vara kort, inte mer än fem eller sex ord.
  • Den bör återspegla temat eller den bärande idén i din bok. Om det inte är möjligt, bör den ge en bild eller sammanfattning av vad berättelsen handlar om.

Så här hittar du den perfekta boktiteln

Nyckelorden

Att hitta nyckelorden i din berättelse är ofta det första steget i jakten på en bättre boktitel.

Fråga dig själv vad temat är, vilken idé som bär din bok? I vilken genre hör boken hemma och vilken publik riktar den sig till?

Skriv ner nyckelorden. Kanske är det kärlek, svek, förräderi, otrohet eller något liknande. Försök hitta åtminstone tjugo nyckelord.

Gå vidare och fundera över varje nyckelord.

Hur skiljer sig ”kärleken” eller ”sveket” i ditt manus från andra berättelser? Lägg beskrivande ord. Kanske handlar din historia om ett dödligt svek (nåja, inget bra exempel, kanske, men du förstår säkert). Finns de beskrivande orden med i grundhistorien? I miljön eller hos karaktärer?

Analysera hela din text på jakt efter de bärande elementen och nyckelorden. Skapa listor. Vrid och vänd på orden. Modifiera dem. Beskriv.

Fraser i texten

Ibland kan du hitta fraser eller dialoger i ditt manus som kan leda till en bra boktitel, som Vilka tror de att de är, När inget finns kvar eller Aldrig fucka upp.

Den här typen av titlar fyller samma funktion som fraser från välkända texter. De har en igenkänningsfaktor som gör dem lätta att komma ihåg. De bär också någon form av betydelse för dina läsare. Medvetet eller omedvetet.

Karaktärer och namn

I jakten på originalitet kan du också använda namnet på din huvudperson eller annan viktig karaktär i din berättelse.

Välkända exempel på sådana böcker är Sophies val och serien om Harry Potter.

Tänk på att du alltid bör döpa dina huvudpersoner med eftertanke. Använder du dessutom namnet i din boktitel blir det ännu viktigare att tänka till. Namnet ska helst inte kunna förväxlas med välkända personer. Inte för att det innebär ett hinder för dig att använda ett sådant namn (normalt sett), men du riskerar återigen att din bok hamnar i skuggan av originalet.

Att till exempel döpa en bok till Mordet på GW är inte en bra idé.

Platser och namn

Resonemanget ovan kan återanvändas på platser eller miljöer i ditt manus. Om din berättelse utspelar sig i skärgården eller på toppen av Mount Everest kan det vara lockande att använda sig av detta namn i titeln.

Fundera först på om platsen är tillräckligt unik och om det gör att din titel sticker ut. Romans i skärgården är kanske en bra titel för att man ska förstå vad boken handlar om, men är det tillräckligt?

Dags att analysera

1. Det viktigaste med din boktitel är kanske att den inte kan förväxlas med en redan utgiven bok.

Den primära anledningen är att ett verk som redan har offentliggjorts får ett titelskydd. Det innebär att din bok inte får ha samma titel om den lätt kan förväxlas med den tidigare boken (eller egentligen verket, eftersom det inte enbart behöver vara en bok). Vissa titlar är visserligen alltför generella för att kunna åtnjuta ett titelskydd. Ont uppsåt är ett sådant exempel. Medan Sophies val definitivt har ett titelskydd.

Du vill inte använda dig av någon av dessa.

Använd Google, Goodreads och andra källor för att försäkra dig om att din titel är unik.

2. Din titel måste locka fram nyfikenhet hos dina potentiella läsare.

Ibland räcker det att din titel liknar andra titlar inom samma genre. Spänningsromaner tenderar att ha liknande titlar vilket är en tydlig signal till läsaren vad den kan förvänta sig. Samma sak gäller för titlar inom romantik, fantasy och så vidare.

3. Din titel måste ha förmågan att synas och uppmärksammas.

Återigen, för att kunna marknadsföra din bok på rätt sätt måste du se till att din titel inte hamnar i sökmotorernas skugga.

Använd olika sökmotorer och se vad som kommer upp när du söker på en tänkbar titel. Det är vad du kommer att konkurrera med. Kan du placera din bok högre än de sökresultaten?

Använd även Storytel och olika försäljningskanaler. Hur ser konkurrensen kring din titel ut?

4. Ta hjälp.

Testa din titel på vänner, bekanta, testläsare, lektörer eller redaktörer. Författare på Facebook är också villiga att hjälpa.

Vilka reaktioner får du?

Slutligen, vem bestämmer den slutliga titeln på en roman? Det gör du som upphovsman, men om du och en redaktör är oense om titeln, lita på redaktören.


Foto av devran_gazioğlu / Pixabay

Läs vidare

Kommentera