Kina sanktionerar Lockheed Martin för vapenförsäljning

Är det bara jag som tycker att det blir vanligare och vanligare hos journalister att använda verbet sanktionera på fel sätt (som i rubriken ovan)?

Medan substantivet sanktion kan betyda två helt skilda saker (ungefär bestraffning eller bekräftelse), kan verbet sanktionera bara användas när man vill säga något som ”stadfästa, bekräfta eller ge sitt samtycke”.

Journalisten (från FinWire) bakom rubriken vill förmodligen säga att Kina inför sanktioner (någon form av bestraffning) mot Lockheed Martin, men säger egentligen att Kina är positiva till bolagets vapenförsäljning och ger sitt samtycke.

Slappheten breder ut sig. Eller också är det bara dålig utbildning. Skolans fel, kanske.


Synonymer till sanktion

1. straff, straffåtgärd, repressalie
2. bifall, godtagande, godkännande, bekräftelse, tillåtelse, stadfästelse

Synonymer till sanktionera

1. godkänna, godta, ge bifall till, ge stöd till, tillåta, auktorisera, ge tillstånd, stadfästa, fastställa


Finwire News är en av de ledande finansiella nyhetsorganisationerna i Norden.

Lämna ett svar