Testa din ordförståelse – ORD-delen på Högskoleprovet 2022

BIld av Hermann Traub / Pixabay

Testa din ordförståelse. Klarar du de här svenska orden och begreppen från tidigare högskoleprov?

Varje fråga på ordförståelseprovet inleds med ett ord eller uttryck följt av fem svarsförslag. Du ska välja vilket av de fem svarsförslagen som bäst motsvarar innebörden i det inledande ordet eller uttrycket.

Läs mer