Testa din ordförståelse – ORD-delen på Högskoleprovet 2022

Resultat

Snyggt jobbat!

Brukade du fullt allvar nu?

#1. signifikans

Nästa

#2. blottlagd

Nästa

#3. mitos

Nästa

#4. revidera

Nästa

#5. heterogen

Nästa

#6. framsynthet

Nästa

#7. blidka

Nästa

#8. galax

Nästa

#9. modest

Nästa

#10. som en osalig ande

Nästa

#11. inhemsk

Nästa

#12. mantra

Nästa

#13. fördärva

Nästa

#14. utan pardon

Nästa

#15. terapeutisk

Nästa

#16. avsteg

Nästa

#17. gravt

Nästa

#18. enträgen

Nästa

#19. antipati

Nästa

#20. raljera

Avsluta

Välj den synonym som matchar bäst. Klicka sedan på nästa för att se hur många ord du kan.

Om ORD-delen

20 av högskoleprovets 160 uppgifter testar din förmåga att förstå svenska ord och begrepp, den så kallade ORD-delen.

Delen med ordförståelse inleds med ett ord eller uttryck följt av fem svarsförslag. Du ska välja vilket av de fem svarsförslagen som bäst motsvarar innebörden i det inledande ordet eller uttrycket.

Ungefär hälften av orden i ordförståelseprovet består av substantiv, 20 % utgörs av verb, 20 % av adjektiv och 10 % av adverb. Men du behöver inte kunna ordklasser eller veta vilken typ av ord du möter, bara dess betydelse.

Varje högskoleprov innehåller en ny uppsättning ord. Ord från tidigare högskoleprov återkommer sällan eller aldrig.

Om ordförståelse

Läskunnighet och ordförståelse är viktiga för framtida studier. Storleken på ditt ordförråd har betydelse för hur bra du kan tillgodogöra dig innehållet i en text eller lärobok.

Kunskap om närliggande ord och kunskap om vilka ord som ofta förekommer tillsammans (eller i fraser) är också viktiga för såväl läsande som skrivande.

Det finns alltså ett klart samband mellan språk och framgångsrika studier. Bra språkkunskaper underlättar också i arbetslivet.

För många är det just delen som handlar om ordförståelse som upplevs som den svåraste. Det kan bero på att yngre generationer läser mer sällan eller läser mindre komplicerade texter.

Du uppnår med andra ord bättre ordförståelse genom att läsa mycket. Ju fler böcker och tidningar (eller bloggar som den här) du läser, desto fler ord lär du dig. Över tid blir du allt bättre på att förstå betydelser och hitta synonymer. Försök se i vilka sammanhang orden förekommer.

Fler prov

Jag har samlat flera tester i ordförståelse som kan hjälpa dig att förbereda dig inför ett högskoleprov eller bara ge en stunds förströelse.

Svenska synonymer på QuizAGoGo

Ett mer omfattande synonymtest finns på quizagogo.com: Ordförståelse och svenska synonymer

Lämna ett svar