Testa din ordförståelse – Högskoleprovet vårterminen 2018

Resultat

Snyggt jobbat!

Brukade du fullt allvar nu?

#1. begrundan

Nästa

#2. slå mynt av

Nästa

#3. gemene man

Nästa

#4. resonabel

Nästa

#5. kallskänk

Nästa

#6. avhandla

Nästa

#7. fonologi

Nästa

#8. arla

Nästa

#9. mani

Nästa

#10. umbärlig

Nästa

#11. assymetrisk

Nästa

#12. beskaffenhet

Nästa

#13. tunnsått

Nästa

#14. haiku

Nästa

#15. generalisera

Nästa

#16. fontanell

Nästa

#17. okvädingsord

Nästa

#18. anspråkslös

Nästa

#19. kommod

Nästa

#20. utmäta

Avsluta

Välj den synonym som matchar bäst. Klicka på nästa för att se hur många ord du kan.

Det här testet av ordförståelse är från högskoleprovet vårterminen 2018.

Det innehåller frågor om 20 ord eller uttryck, varje ord följs av fem svarsförslag. Du väljer vilket av de fem svarsförslagen som bäst motsvarar innebörden i det inledande ordet eller uttrycket.

Fler test

Svenska synonymer på QuizAGoGo

Ett mer omfattande synonymtest finns på quizagogo.com: Ordförståelse och svenska synonymer

Lämna ett svar