Testa din ordförståelse – Högskoleprovet vårterminen 2018

Resultat

Snyggt jobbat!

Brukade du fullt allvar nu?

1. begrundan

Nästa

2. slå mynt av

Nästa

3. gemene man

Nästa

4. resonabel

Nästa

5. kallskänk

Nästa

6. avhandla

Nästa

7. fonologi

Nästa

8. arla

Nästa

9. mani

Nästa

10. umbärlig

Nästa

11. assymetrisk

Nästa

12. beskaffenhet

Nästa

13. tunnsått

Nästa

14. haiku

Nästa

15. generalisera

Nästa

16. fontanell

Nästa

17. okvädingsord

Nästa

18. anspråkslös

Nästa

19. kommod

Nästa

20. utmäta

Avsluta

Välj den synonym som matchar bäst. Klicka på nästa för att se hur många ord du kan.

Det här testet av ordförståelse är från högskoleprovet vårterminen 2018.

Det innehåller frågor om 20 ord eller uttryck, varje ord följs av fem svarsförslag. Du väljer vilket av de fem svarsförslagen som bäst motsvarar innebörden i det inledande ordet eller uttrycket.

Fler test

Lämna ett svar