Ordförståelse Högskoleprovet – Testa dig själv

Resultat

Snyggt jobbat.

Var du riktigt seriös nu?

#1. anekdot

Nästa

#2. reklamera

Nästa

#3. avsevärt

Nästa

#4. koffert

Nästa

#5. gastkramande

Nästa

#6. korrespondens

Nästa

#7. sargad

Nästa

#8. affekt

Nästa

#9. åtnjuta

Nästa

#10. näsbränna

Nästa

#11. Utfodring påverkar i regel inte älgarnas _____ att vandra till sina vinterhemområden. Men utfodringen kan styra dem inom de områden där de befinner sig, och därigenom minskas risken för trafikolyckor.

Nästa

#12. Efter att full betalning _____ och kommit oss _____ är du välkommen att hämta dina föremål hos oss på Auktionsverket.

Nästa

#13. Av 6 kap. 29 § högskoleförordningen _____ att det för varje doktorand ska upprättas en individuell studieplan. Denna ska innehålla högskolans respektive doktorandens _____ och därutöver en tidsplan för doktorandens utbildning. Studieplanen ska fastställas efter _____ med doktoranden och handledaren.

Nästa

#14. Den mindre bemedlade arbetarbefolkningen i glesbygden kunde långt in på 1900-talet utnyttja insjöfisket som en möjlighet att _____ kosten.

Nästa

#15. Dansare måste träna sig i kroppsmedvetenhet och i _____ för ordlös kommunikation. Det är färdigheter som är särskilt viktiga idag, då många tillbringar så mycket tid stillasittande och i virtuella verkligheter. Vår livsstil för oss allt längre bort från våra kroppsliga _____ och från att ta till oss andra ordlösa känslobudskap.

Nästa

#16. Senvuxen gran har täta årsringar och är rik på kåda, vilket ökar virkets hårdhet och gör det _____ mot fukt och röta.

Nästa

#17. I svensk debatt har förslag om medborgarlön med få undantag spelat en _____ roll och inte sällan _____ då det setts som något stolligt, verklighetsfrämmande och arbetsfientligt.

Nästa

#18. Fyndet av människoben ger en sällsynt ögonblicksbild av komplexa _____ knutna till jägar- och samlarsamhället under äldre stenåldern, vilket _____ också låter oss få en inblick i den tidens _____.

Nästa

#19. Kroppen har både ett yttre och ett inre infektionsförsvar. Till det yttre försvaret hör bland annat huden och slemhinnorna samt olika typer av _____, till exempel saliv, tårar, svett och magsaft.

Nästa

#20. Efter det att afroamerikanen Michael Brown sköts till döds av poliser i delstaten Missouri har protesterna blivit fler och allt bättre organiserade. Det lär dock ta lång tid att förändra den rasism, _____ eller _____, som finns i det amerikanska samhället.

Avsluta

Testa dig själv i två olika delprov med tio frågor vardera. Delproven motsvarar är ORD-delen (ordförståelse) och MEK-delen (meningskomplettering) på högskoleprovet.

Frågorna är från högskoleprovet hösten 2021.

De första tio frågorna består av ett ord eller uttryck. Du ska välja den synonym som bäst matchar ordet eller uttrycket.

De avslutande tio frågorna innehåller en eller flera meningar. Du kompletterar meningarna med de ord som passar bäst in i meningarna.

Det finns bara ett rätt svar på varje fråga.

Fler ordförståelseprov

Testa dig själv i fler ordförståelseprov:

Svenska synonymer på QuizAGoGo

Ett mer omfattande synonymtest finns på quizagogo.com: Ordförståelse och svenska synonymer


Foto av Karolina Grabowska (Pexels).

Lämna ett svar